خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتاخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , ۲۱ , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107

افزايش 3 برابری زيرساخت‌های شهرک صنعتی نكا
شركت شهرک‌های صنعتي مازندران براي اجراي زيرساخت شهرك صنعتي نكا در سه سال دولت تدبير و اميد 10 هزار ميليون ريال هزينه كرد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، جعفر احمدی در جلسه کارگروه اشتغال نکا كه در...

نوشته شده در : ۲ بهمن ۱۳۹۵

افزايش 49 مگاواتي برق به ظرفيت شهرک‌ها و نواحي صنعتي مازندران
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران گفت: به‌منظور تأمين برق موردنياز واحدهاي صنعتي در دولت تدبير و اميد، 49 مگاوات برق به ظرفيت شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان اضافه شد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي...

نوشته شده در : ۲ بهمن ۱۳۹۵

مطالعات و طراحي مدول دوم تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي مصطفي خميني ساري انجام شد
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران از اتمام مطالعات و طراحي مدول دوم تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي مصطفي خميني ساري خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، سيد مصطفي موسوي گفت: ساخت...

نوشته شده در : ۲۷ دي ۱۳۹۵

افزايش اعتماد عمومي بزرگترين سرمايه و تکيه‌گاه نظام اداري است
مشاور مديرعامل و مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتي ايران گفت: رضايت مردم در ارتباط با دريافت خدمات از دستگاه‌های اجرايي، موجبات افزايش اعتماد عمومي كه بزرگترين سرمايه و تکيه‌گاه...

نوشته شده در : ۲۷ دي ۱۳۹۵

به‌زودی پروژه روكش آسفالت شهرك صنعتي بابل‌کنار اجرايي می‌شود
معاون فني شركت شهرک‌های صنعتي مازندران از عمليات‌ترميم جداول و روكش آسفالت شهرك صنعتي بابل‌کنار خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، ياسر اميني گفت: زيرساخت جاده‌ای نقش مهم و كليدي در...

نوشته شده در : ۲۷ دي ۱۳۹۵

برگزاري تور صنعتي اساتيد و دانشجويان از شهرك صنعتي منصوركنده بابل
معاون صنايع كوچك شركت شهرک‌های صنعتي مازندران از برگزاري تور صنعتي اساتيد و دانشجويان از شهرك صنعتي منصوركنده بابل خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، كامران علي پور گفت: شهرك صنعتي...

نوشته شده در : ۲۷ دي ۱۳۹۵

افتتاح و بهره‌برداری 2 تصفيه‌خانه‌ فاضلاب در شهرک‌های صنعتي مازندران در دهه مبارك فجر
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران از افتتاح و بهره‌برداری تصفيه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌های صنعتي بشل سوادكوه و جويبار در دهه مبارك فجر خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، سيد...

نوشته شده در : ۲۶ دي ۱۳۹۵

اعطاي مهلت مجدد به 9 واحد راكد در شهرک‌های صنعتي مازندران
جلسه تعيين تكليف واحدهاي راكد در شهرک‌ها و نواحي صنعتي مازندران با حضور محمد لطفي معز مشاور مديرعامل و مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتي ايران، سيد مصطفي موسوي مديرعامل شركت...

نوشته شده در : ۲۶ دي ۱۳۹۵

اتصال 6 شهرك و ناحيه صنعتي مازندران به شبكه گاز در دولت تدبير و اميد
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران گفت: در سه سال دولت تدبير و اميد، به 6 شهرك و ناحيه صنعتي در استان با هزينه‌ای بالغ‌بر 28850 ميليون ريال گازرساني شده است. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران،...

نوشته شده در : ۲۶ دي ۱۳۹۵

شرايط سرمايه‌گذاری در شهرک‌های صنعتي مازندران فراهم است
معاون برنامه‌ريزی شركت شهرک‌های صنعتي مازندران گفت: امكانات و زيرساخت‌های لازم براي استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي در شهرک‌های صنعتي فراهم است. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، نيما دارايي...

نوشته شده در : ۲۶ دي ۱۳۹۵

بهره‌برداری از 61 واحد توليدي طي 9 ماه گذشته در شهرک‌های صنعتي مازندران
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران گفت: در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل و در سايه برنامه‌ريزی دولت تدبير و اميد، از ابتداي سال جاري تا پايان آذر 61 واحد توليدي و صنعتي با سرمايه‌گذاری 734 ميليارد ريال به...

نوشته شده در : ۲۵ دي ۱۳۹۵

مشاور مديرعامل و مدير حقوقي سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتي ايران از شهرك صنعتي منصوركنده بازديد كرد
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران از بازديد مشاور مديرعامل و مدير حقوقي سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتي ايران از شهرك صنعتي منصوركنده بابل خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌هـای صنعتي مازندران، سيد...

نوشته شده در : ۲۵ دي ۱۳۹۵

سند تفكيكي 43 هكتار از اراضي شهرك صنعتي بندپي بابل اخذ شد
معاون برنامه‌ريزی شركت شهرک‌های صنعتي مازندران از اخذ سند تفكيكي 43 هكتار از اراضي شهرك صنعتي بندپي بابل خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، نيما دارايي گفت: دريافت سند يكي از مهم‌ترين...

نوشته شده در : ۲۵ دي ۱۳۹۵

برگزاري تور صنعتي رؤساي ادارات، اساتيد و دانشجويان از شهرك صنعتي جويبار
معاون صنايع كوچك شركت شهرک‌های صنعتي مازندران از برگزاري تور صنعتي رؤساي ادارات، اساتيد و دانشجويان از شهرك صنعتي جويبار خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، كامران علي پور گفت: به‌منظور...

نوشته شده در : ۲۵ دي ۱۳۹۵

اتصال 997 واحد توليدي بهره‌بردار به تصفيه‌خانه فاضلاب در شهرک‌های صنعتي مازندران
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران گفت: 997 واحد توليدي مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان به تصفيه‌خانه فاضلاب متصل می‌باشند. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، سيد مصطفي موسوي اظهار...

نوشته شده در : ۲۰ دي ۱۳۹۵

ايستگاه تقليل فشار گاز شهرك صنعتي مرزن‌آباد چالوس ساخته شد
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران از اتمام ساخت ايستگاه تقليل فشار گاز شهرك صنعتي مرزن‌آباد چالوس خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، سيد مصطفي موسوي گفت: ساخت ايستگاه تقليل فشار گاز...

نوشته شده در : ۲۰ دي ۱۳۹۵

مانور آتش‌نشانی در شهرك صنعتي بشل سوادكوه برگزار شد
مانور آتش‌نشانی به‌منظور حفظ آمادگي و وحدت رويه هرچه بيشتر پرسنل در مواقع اضطراري انجام می‌شود. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، سيد مصطفي موسوي افزود: برگزاري مانور موجب آگاهي دادن، بالا...

نوشته شده در : ۲۰ دي ۱۳۹۵

پيام تسليت مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران بمناسبت درگذشت حضرت آيت الله رفسنجاني (ره)
انا لله و انا اليه راجعون   ضايعه اسفناك رحلت عالم مجاهد ، يار ديرين امام و رهبري ، مبارز خستگي ناپذير ، رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام ، حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني ( ره ) را به محضر ساحت مقدس حضرت بقيت الله الاعظم ( عج )...

نوشته شده در : ۲۰ دي ۱۳۹۵

اتمام پروژه‌های گازرساني و فيبر نوري شهرك صنعتي نكا
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران از اتمام پروژه‌های گازرساني و شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي نكا خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، سيد مصطفي موسوي با اشاره به رسالت شركت كه اجرا و تكميل...

نوشته شده در : ۱۹ دي ۱۳۹۵

فاز 2 شهرك صنعتي بهشهر به شبكه گاز متصل شد
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران از اتصال فاز 2 شهرك صنعتي بهشهر به شبكه گاز، با هزينه اي بالغ بر 3200 ميليون ريال خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي مازندران، سيد مصطفي موسوي گفت: گاز در قيمت...

نوشته شده در : ۱۹ دي ۱۳۹۵


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۱۸۴۶
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۰۹۲۲
نمايش هاي امروز : ۴۶۴
بازديد هاي امروز : ۳۶۱
افراد آنلاين : ۸۱


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768