خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتاخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , ۳۱ , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107

تشكيل كنسرسيوم صادراتي خوشه هاي گل و گياه زينتي و ماهي قزل آلا در مازندران
معاون صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي مازندران گفت : در راستاي منويات مقام معظم رهبري در سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل و اجراي برنامه هاي كارگروه اقتصاد مقاومتي كشور ، شركت شهركهاي صنعتي با كمك توليد كنندگان و فعـالان...

نوشته شده در : ۳ مرداد ۱۳۹۵

جلسه هم انديشي مديران و ناظران شهركهاي صنعتي مازندران برگزار شد
معاون عمران و محيط زيست شركت شهركهاي صنعتي مازندران گفت : نظارت و ارائه گزارش از چگونگي روند پيشرفت پروژه هاي عمراني ، از وظايف ناظران است و عملكرد ناظران مورد ارزيابي قرار مي گيرد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي...

نوشته شده در : ۲ مرداد ۱۳۹۵

شهرك صنعتي مرزن آباد چالوس بزودي به شبكه گاز متصل مي شود
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از اجراي پروژه ها و تكميل زيرساخت شرك صنعتي مرزن آباد چالوس با هزينه بالغ بر 10 ميليارد ريال خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، سيد مصطفي موسوي در جلسه...

نوشته شده در : ۳۰ تير ۱۳۹۵

صدور اسناد مالكيت در شهركها و نواحي صنعتي مازندران تسريع و تسهيل مي شود
يكي از بسترهاي امنيت سرمايه گذاري ، داشتن اسناد مالكيت براي سرمايه گذاران بخش اقتصادي كشور است . يه گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، سيد مصطفي موسوي در نشست هم انديشي با مديركل ، معاونين و رؤساي ادارات ثبت...

نوشته شده در : ۲۹ تير ۱۳۹۵

پيشرفت 30 درصدي پروژه تكميل و تعريض زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي رستمكلا قائمشهر
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران در بازديد از مراحل اجراي پروژه تكميل و تعريض زيرسازي و آسفالت و هدايت آبهاي سطحي معابر شهرك صنعتي رستمكلا قائم شهر ، از پيشرفت 30 درصدي اين پروژه خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت...

نوشته شده در : ۲۸ تير ۱۳۹۵

اتمام پروژه هاي نيمه تمام ، اولويت عمراني شركت شهركهاي صنعتي مازندران است
معاون عمران و محيط زيست شركت شهركهاي صنعتي مازندران در بازديد از پروژه آبراه بتني راه دسترسي شهرك صنعتي چهل شهيد آمل گفت : اتمام پروژه هاي نيمه تمام در اولويت سياست عمراني شركت قرار دارد . به گزارش روابط عمومي شركت...

نوشته شده در : ۲۷ تير ۱۳۹۵

اتصال 70 درصد واحدهاي توليدي شهركهاي صنعتي مازندران به تصفيه خانه فاضلاب
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از برخورد با واحدهاي متخلف و آلاينده مستقر در شهركهاي صنعتي ، با همكاري محيط زيست استان خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، سيد مصطفي موسوي در جلسه با مديركل...

نوشته شده در : ۲۷ تير ۱۳۹۵

رايزنی جهت اخذ تسهيلات بيشتر برای صنايع کوچک ومتوسط

نوشته شده در : ۲۶ تير ۱۳۹۵

تا پايان سال 95 انجام مي شود ، افتتاح 5400 واحد صنعتي نيمه تمام در كشور
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت کشور گفت : در سالجاري 5400 واحد توليدي و صنعتي با پيشرفت 60 درصد به بالا در كشور به بهره برداري مي رسند . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، حسين ايوبی مهريزی در...

نوشته شده در : ۲۶ تير ۱۳۹۵

كنترل كيفيت ، كاهش هزينه و رعايت اصول ايمني ، سه فاكتور اصلي پروژه هاي عمراني است
معاون عمران و محيط زيست شركت شهركهاي صنعتي مازندران از سرعت بخشيدن و اتمام پروژه هاي عمراني بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيكي در سطح استان خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، ياسر اميني در جلسه مشترك با...

نوشته شده در : ۲۳ تير ۱۳۹۵

جلوگيري از تملک و تعامل بين بانك و واحدهاي توليدي ، از افتخارات شركت شهرکهاي صنعتی مازندران است
مديرعامل شركت شهرکهاي صنعتی مازندران گفت : يکی از افتخارات ما ايجاد تعامل بين بانک و واحدهای توليدي بود که با همآهنگی انجام شده ، از ابتدای سال 93 تعداد واحدهايی که توسط بانکها تملک شد 126 مورد بود که پس از دو سال ، اين تعداد...

نوشته شده در : ۲۳ تير ۱۳۹۵

بازديد مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از خبرگزاري فارس
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران با حضور در دفتر خبرگزاري فارس ، از نزديك با فعاليتهاي اين رسانه آشنا شد . يه گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، سيد مصطفي موسوي در بازديد از دفتر خبرگزاري فارس استان ضمن...

نوشته شده در : ۲۲ تير ۱۳۹۵

اجراي طرح فيبر نوري در سه شهرك صنعتي مازندران
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از تكميل زيرساخت مخابراتي با اجراي طرح فيبر نوري در سه شهرك صنعتي استان خبر داد . يه گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، سيد مصطفي موسوي گفت : بمنظور حل مشكل مخابراتي...

نوشته شده در : ۲۲ تير ۱۳۹۵

فعاليت آزمايشي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي جويبار آغاز شد
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از فعاليت آزمايشي تصفيه خانه فاضلاب مركزي در شهرك صنعتي جويبار خبر داد . به گزارش روابط عمـومي شـركت شهركهـاي صنعتي مازندران ، سيد مصطفـي موسوي گفت : تصفيه خانه فاضلاب مركزي شهرك...

نوشته شده در : ۲۰ تير ۱۳۹۵

تدبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ، کمک اعتبارات استانی جهت تسريع در احياء واحدهای توليدی
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به تصميم اخير کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد خبر داد: روند احياء و بازفعال کردن واحدهای صنعتی ، با اختصاص بخشی از اعتبارات استانی ، تسريع خواهد شد .

نوشته شده در : ۱۴ تير ۱۳۹۵

با حضور استاندار مازندران صورت گرفت ، بررسي مشكلات 6 شركت توليدي در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مازندران
استاندار مازندران در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد گفت : سال اقتصاد مقاومتي فرصتي طلايي براي مشكل گشايي و رفع موانع توليد است و بانكها هم ميتوانند كمك بزرگي به رونق توليد و افزايش اشتغال نمايند . به گزارش روابط عمومي...

نوشته شده در : ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

نشست رسيدگی به وضعيت اشتغال و صنعت شهرکهای صنعتی منطقه قائم شهر برگزار شد
واحدهای توليدی بعلت بدهی بانکی و عدم بازار فروش توليدات ، تعطيل يا نيمه تعطيل مي شوند . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، جلسه رسيدگی به وضعيت اشتغال و صنعت در شهرکهای صنعتی حوزه انتخابيه قائم شهر ، با...

نوشته شده در : ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

تغيير رويكرد اقتصادي يكي از علل ماندگاري در مناطق كمتر توسعه يافته است
اقدامات دولت در مناطق كمتر توسعه يافته ، با راه اندازي طرحهاي اقتصادي مناسب ، گام مؤثر در جهت رونق اشتغال ، توليد و ماندگاري در روستا خواهد شد . يه گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، سيد مصطفي موسوي در جلسه...

نوشته شده در : ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

اقدامات دولت در راستاي بازگشت واحدهاي صنعتي به چرخه توليد است
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران در ديدار با فرماندار نور گفت : با اجراي قانون رفع موانع توليد كه از سوي دولت تدبير و اميد درحال اجرا است ، اقدامات خوبي در راستاي بازگشت واحدهاي صنعتي به چرخه توليد آغاز شده است . يه...

نوشته شده در : ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

4 پروژه عمراني در شهرك صنعتي مرزن آباد چالوس درحال اجرا است
مديرعامل شركت شهركهـاي صنعتي مازندران ، از اجـراي 4 پروژه عمـراني در شهـرك صنعتي مرزن آباد چالوس با هزينه 6150 ميليون ريال خبر داد . يه گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، سيد مصطفي موسوي در بازديد از پروژه هاي...

نوشته شده در : ۲۲ خرداد ۱۳۹۵


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۱۸۴۰
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۰۹۱۶
نمايش هاي امروز : ۴۵۸
بازديد هاي امروز : ۳۵۵
افراد آنلاين : ۷۶


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768