خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتاخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , ۷۵ , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103

واگذاري اولين شهرك صنعتي مازندران به بخش خصوصي
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از واگذاري اولين شهرك صنعتي استان به بخش خصوصي ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد با اشاره به دستورالعمل اجرايي نحوه واگذاري مالكيت...

نوشته شده در : ۶ دي ۱۳۹۱

70 درصد واحدهاي بهره بردار ، تحت پوشش تصفيه خانه فاضلاب صنعتي قرار گرفتند
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از قرار گرفتن 70 درصد واحدهاي توليدي و صنعتي بهره بردار تحت پوشش تصفيه خانه فاضلاب صنعتي ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهـاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد گفت :...

نوشته شده در : ۵ دي ۱۳۹۱

در 9 ماهه نخست سالجاري ؛ سرمايه گذاري 526 ميليارد ريالي در شهركها و نواحي صنعتي مازندران
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي مازندران ، از سرمايه گذاري 526 ميليارد ريالي در 9 ماهه نخست سالجاري در شهرك ها و نواحي صنعتي استان ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد با اشاره به...

نوشته شده در : ۴ دي ۱۳۹۱

سند ثبتي 1438 هكتار از زمينهاي شهركها و نواحي صنعتي مازندران صادر شد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از صدور سند ثبتي 1438 هكتار از زمينهاي شهركها و نواحي صنعتي استان ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفایی نژاد با اشاره به اراضي داراي سند ثبتي...

نوشته شده در : ۳ دي ۱۳۹۱

با برگزاري جلسه مجمع عمومي ، اعضاي هيئت مديره شركت خدماتي تشبندان محمودآباد انتخاب شدند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از برگزاري جلسه مجمع عمومي و انتخاب اعضاي هيئت مديره شركت خدماتي تشبندان محمودآباد ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفایی نژاد در جلسه مجمع...

نوشته شده در : ۲ دي ۱۳۹۱

با صرف هزينه 550 ميليون ريالي ؛ پروژه روشنايي معابر فاز2 شهرك صنعتي بهشهر اجرا شد
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از اجراي پروژه روشنايي معابر فاز2 شهرك صنعتي بهشهر با صرف هزينه 550 ميليون ريالي ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفايی نژاد در بازديد از شهرك...

نوشته شده در : ۲۹ آذر ۱۳۹۱

تعيين حدود و ثغور و محصور نمودن شهركهاي صنعتي مازندران
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از اجرايي شدن پروژه محصور نمودن و تعيين حدود و ثغور شهركهاي صنعتي استان ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفايی نژاد در بازديد از اجراي مراحل...

نوشته شده در : ۲۸ آذر ۱۳۹۱

مازندران ، پيشگام اجراي طرح رابط صنعت در كشور
 مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از پيشگام شدن مازندران در اجراي طرح رابط صنعت در كشور ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفايی نژاد با اشاره به اهميت ارتباط مستمر و اطلاع...

نوشته شده در : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

حضور واحدهاي توليدي مازندران در نمايشگاه بين المللي تهران
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از حضور فعال شركتهاي توليدي مستقر در شهرك صنعتي بشل در نمايشگاه بين المللي تهران ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفايی نژاد با اشاره به اهميت...

نوشته شده در : ۲۶ آذر ۱۳۹۱

بهره برداري از شبكه روشنايي معابر شهرك صنعتي مرزن آباد چالوس
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از اجراي كامل شبكه روشنايي معابر شهرك صنعتي مرزن آباد چالوس ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفايی نژاد گفت : ايجاد زيرساختهاي لازم جهت...

نوشته شده در : ۲۵ آذر ۱۳۹۱

جلسه مشترك وفايي نژاد با رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات مازندران
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از آمادگي كامل شركت و مجموعه شهركها و نواحي صنعتي استان ، در بازسازي عتبات عاليات عراق ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفايی نژاد در نشست...

نوشته شده در : ۲۳ آذر ۱۳۹۱

اجراي طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع با اعتبار 1200 میلیون ریالی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از اجراي شدن طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع با اعتبار 1200 میلیون ریالی ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفایی نژاد در جلسه با صاحبان صنایع...

نوشته شده در : ۲۲ آذر ۱۳۹۱

شهرك صنعتي بهشهر بعنوان پايلوت ايجاد اصناف توليدي
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از انتخاب شهرك صنعتي بهشهر بعنوان پايلوت ايجاد اصناف توليدي در شهركهاي صنعتي استان ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفايی نژاد در بازديد از...

نوشته شده در : ۲۱ آذر ۱۳۹۱

واحدهاي خدماتي در مرکز خدمات فناوری و کسب و کارآمل ، آماده واگذاري است
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از آمادگي واگذاري واحدهاي خدماتي در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفایی نژاد با اشاره به مزایای مرکز خدمات...

نوشته شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۱

برگزاري تور صنعتي ويژه كاركنان شركت شهركهاي صنعتي مازندران از شهرك صنعتي توس
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از برگزاري تور صنعتي و بازديد از مركز خدمات فناوري كسب و كار مشهد و شهرك صنعتي توس ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفایی نژاد با اشاره به اجرا و...

نوشته شده در : ۱۹ آذر ۱۳۹۱

امضاء تفاهم نامه همكاري شركت شهركهاي صنعتي مازندران با دانشكده فني دانشگاه تهران
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از امضاء تفاهم نامه همكاري با دانشكده فني دانشگاه تهران ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفایی نژاد اظهار داشت : بر اساس اين تفاهم نامه ، پروژه...

نوشته شده در : ۱۴ آذر ۱۳۹۱

415 هكتار از زمينهاي شهركهاي صنعتي مازندران داراي سند تفكيكي شدند
مديرعامل شركت شهركهاي مازندران ، از دارا بودن سند تفكيكي 415 هكتار از زمينهاي شهركهاي صنعتي ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد با اشاره به لزوم حمايت از سرمايه گذاران در شرايط...

نوشته شده در : ۱۳ آذر ۱۳۹۱

11 شهرک و ناحیه صنعتی ، درمرحله دوم به شرکت خدمات عمران واگذار مي شوند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از واگذاری 11 شهرک و ناحیه صنعتی به شرکت خدمات عمران در مرحله دوم ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفایی نژاد گفت : بمنظور اجرای اصل 44 قانون اساسی...

نوشته شده در : ۱۲ آذر ۱۳۹۱

رشد 25 درصدی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بشل
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از رشد 25 درصدی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بشل ، خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، عباسعلی وفایی نژاد در حاشیه بازدید از مراحل ساخت تصفیه خانه...

نوشته شده در : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

برگزاری قرائت زیارت عاشورا و مراسم عزاداری سالار شهیدان در شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
همزمان با آغاز ماه محرم الحـرام و فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیـدان حضرت اباعبداله الحسین (ع) ، مراسم عزاداری و سوگواری در نمازخانه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران برگزار شد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی...

نوشته شده در : ۹ آذر ۱۳۹۱


امروز :

چهارشنبه ۲۷ دي ۱۳۹۶

الأربعاء ۲۹ ربيع‌الثاني ۱۴۳۹

Wednesday 17 January 2018

شهادت نواب صفوي(1334ش)  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۷ : ۰۸ : ۲۴
اذان صبح : ۵ : ۳۷ : ۴۴
اذان ظهر: ۱۲ : ۰۷ : ۳۳
غروب آفتاب : ۱۷ : ۰۶ : ۵۹
اذان مغرب : ۱۷ : ۲۵ : ۵۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۶۸۵۰۴۵
كل بازديدكنندگان : ۲۳۸۹۳۸۳
نمايش هاي امروز : ۱۶۵
بازديد هاي امروز : ۱۳۵
افراد آنلاين : ۹۰


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768