خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , ۲ , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

خريد اجناس و اجراي شبكه داخلي گاز و ايستگاه حفاظت كاتدي و ترميم نوار حفاري ناحيه صنعتي كارديكلا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه عمومي خريد اجناس و اجراي شبكه داخلي گاز و ايستگاه حفاظت كاتدي و ترميم نوار حفاري ناحيه صنعتي كارديكلا  را به صورت فهرست سفيد در بخش گاز و فهرست بهاء راه و باند 96 در بخش...

نوشته شده در : ۲۰ آبان ۱۳۹۶

پاسخ به برخي ابهامات و پرسش هاي مطرح شده در خصوص مناقصه تكميل تصفيه خانه شهرك صنعتي شهداي محمود آباد (تشبندان)
شركتهاي پيمانكاري عمران آب زيست، كوپاساز، پرتو كنترل هوشمند، پترو آب، عمارت سازان ماهسان خزر، صنعت سازه تدبير، قليل آب پارس، آبسان پالايش، ژيرول، مبنا صنعت پرگاس، روئين سازه تهران، كاشفان نيلفام، طراحان صنعت شمال، سره...

نوشته شده در : ۲۶ مهر ۱۳۹۶

احداث معابر داخلي شهرك صنعتي جديد بهشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث معابر داخلي شهرك صنعتي جديد بهشهر را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و همچنين اعتبارات...

نوشته شده در : ۲۰ مهر ۱۳۹۶

اجراي زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي جويبار
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي جويبار را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۶

اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي شهداي محمود آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي شهداي محمود آباد را از محل اعتبارات اعتبارات داخلي و براساس فهرست بهاء راه و باند و آب روستايي 1396 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۶

اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي بهشهر فاز 2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي بهشهر فاز 2 را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و همچنين...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۶

اجراي زيرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتي لاريجان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتي لاريجان را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و براساس...

نوشته شده در : ۳ مهر ۱۳۹۶

زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي بابلسر را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و همچنين اعتبارات داخلي...

نوشته شده در : ۳ مهر ۱۳۹۶

پروژه تكميل، راه اندازي و بهره برداري تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي شهداي محمود آباد (تشبندان) به صورت مقطوع (P.C)
اين مناقصه محدود مختص شركت هاي پيمانكاري داراي حد نصاب امتياز لازم در فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت ساخت، تجهيز و نگهداري تصفيه خانه هاي فاضلاب استان در تاريخ 26/1/1395 مي باشد كه عبارتند از: عمران آب زيست، كوپاساز،...

نوشته شده در : ۳۰ شهريور ۱۳۹۶

مناقصه استعلامي خاكبرداري و مخلوط ريزي فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد
عنوان مناقصه استعلامي: خاكبرداري و مخلوط ريزي فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد محل تأمین اعتبار: بخشي از اعتبار پروژه فوق از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد...

نوشته شده در : ۳۰ شهريور ۱۳۹۶

مناقصه استعلامي اجراي زيرسازي معابر شهرك صنعتي بلده
عنوان مناقصه استعلامي: اجراي زيرسازي معابر شهرك صنعتي بلده محل تأمین اعتبار: اعتبارات عمراني، بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و بدون در نظر گرفتن تعديل و تعليق...

نوشته شده در : ۳۰ شهريور ۱۳۹۶

مناقصه استعلامي آسفالت خيابان بهار شمالي 2 و 3 و ترميم آسفالت معابر و راه دسترسي شهرك سيد مصطفي خميني ساري
عنوان مناقصه استعلامي: آسفالت خيابان بهار شمالي 2 و 3 و ترميم آسفالت معابر و راه دسترسي شهرك سيد مصطفي خميني ساري محل تأمین اعتبار: عمراني، بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه...

نوشته شده در : ۳۰ شهريور ۱۳۹۶

خريد اجناس و اجراي شبكه داخلي گاز و ايستگاه حفاظت كاتدي و ترميم نوار حفاري ناحيه صنعتي لاله آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه عمومي خريد اجناس و اجراي شبكه داخلي گاز و ايستگاه حفاظت كاتدي و ترميم نوار حفاري ناحيه صنعتي لاله آباد را به صورت فهرست سفيد در بخش گاز و فهرست بهاء راه و باند 96 در بخش ترميم...

نوشته شده در : ۲۸ شهريور ۱۳۹۶

احداث ايستگاه تقليل فشار گاز ناحيه صنعتي اسلام آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث ايستگاه تقليل فشار گاز ناحيه صنعتي اسلام آباد را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و...

نوشته شده در : ۲۶ شهريور ۱۳۹۶

تعريض جاده ورودي فاز 2 شهرك صنعتي امامزاده عبدالله آمل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تعريض جاده ورودي فاز 2 شهرك صنعتي امامزاده عبدالله آمل را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و...

نوشته شده در : ۲۶ شهريور ۱۳۹۶

واگذاري فعاليتهاي پـشتيباني و خـدماتي دفتر مركزي، شهركها و نواحي صنعتي سطح استان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه واگذاري فعاليتهاي پـشتيباني و خـدماتي  دفتر مركزي، شهركها و نواحي صنعتي سطح استان را براساس قانون كار سال  1396 از محل اعتبارات داخلي  به پيمانكاران داراي تأييد...

نوشته شده در : ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

تجديد مناقصه تعميرات شيرهاي آتش نشاني شهركها و نواحي صنعتي استان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تجديد مناقصه تعميرات شيرهاي آتش­نشاني شهركها و نواحي صنعتي استان را براساس فهرست بهاء آب روستايي و ابنيه 96 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 آب يا...

نوشته شده در : ۱۴ تير ۱۳۹۶

اجراي بخشي از شبكه هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي بندپي فاز 3
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي بخشي از شبكه هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي بندپي فاز 3 را براساس فهرست بهاء راه و باند 96 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي...

نوشته شده در : ۱۴ تير ۱۳۹۶

تجديد مناقصه استعلامي اجراي زيرسازي معابر در شهرك صنعتي لاريجان
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تجديد مناقصه استعلامي اجراي زيرسازي معابر در شهرك صنعتي لاريجان را برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 395.000.000 ريال  (سيصد و نود و پنج ميليون ريال) مدت اجراي پيمان : 2...

نوشته شده در : ۱۴ تير ۱۳۹۶

مطالعات و طراحي فاز صفر و يك شهرك صنعتي 1000 هكتاري بهشهر و گلوگاه
مناقصه استعلامي شركت هاي نقش محيط، ديار شهر، هفت شهر آريا، نگين شهر آينده، طرح محيط پايدار، سبز انديش پايش   شركت شهركهاي صنعتي مازندران در نظر دارد پروژه مطالعات " مطالعات و طراحي فاز صفر و يك شهرك صنعتي 1000 هكتاري...

نوشته شده در : ۱۳ تير ۱۳۹۶


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۹۷
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۴۱۳
نمايش هاي امروز : ۱۳۱۵
بازديد هاي امروز : ۸۵۲
افراد آنلاين : ۱۱۲


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768