خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , ۱۱ , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

روكش آسفالت جاده دسترسي شهرك صنعتي بابكان آمل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات روكش آسفالت جاده دسترسي شهرك صنعتي بابكان آمل  را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه و...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۹۰

اجراي ديوار پيراموني تأسيسات شهرك صنعتي شهداي محمودآباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي ديوار پيراموني تأسيسات شهرك صنعتي شهداي محمودآباد را بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 88 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه معتبر 5 ابنيه  از معاونت...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۹۰

اجراي عمليات ديوار پيراموني شهرك صنعتي بابكان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات ديوار پيراموني شهرك صنعتي بابكان را بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 88 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه معتبر 5 ابنيه  از معاونت  برنامه ريزي...

نوشته شده در : ۱ آبان ۱۳۹۰

اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت بلوار ورودي شهرك صنعتي نكاء(فاز2)
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت بلوار ورودي شهرك صنعتي نكاء(فاز2)  را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه معتبر راه و باند...

نوشته شده در : ۱۶ مهر ۱۳۹۰

ارائه كليه خدمات در خصوص فرآيند اجراي پروژه خوشه كسب و كار قزل آلاي آمل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد ارائه كليه خدمات در خصوص فرآيند اجراي پروژه خوشه كسب و كار قزل آلاي آمل از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران حقوقي ذيصلاح كه داراي مدرك دوره تخصصي عاملين خوشه هاي صنعتي(CDA) و آشنايي...

نوشته شده در : ۱۰ مهر ۱۳۹۰

احداث و نصب مخزن فلزي هوايي 100 متر مكعبي آب مربوط به شهرك صنعتي بابلسر
متن فارسي شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد احداث و نصب مخزن فلزي هوايي 100 متر مكعبي آب مربوط به شهرك صنعتي بابلسر را بر اساس فهرست بهاءابنيه سال 1388، از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران حقوقي ذيصلاح كه داراي رتبه5...

نوشته شده در : ۳۰ شهريور ۱۳۹۰

زيرسازي و آسفالت راه دسترسي و ميدان اصلي شهرك صنعتي رستم كلا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد زيرسازي و آسفالت راه دسترسي و ميدان اصلي شهرك صنعتي رستم كلا  را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه راه و ترابري  از معاونت  برنامه ريزي و نظارت...

نوشته شده در : ۲۰ شهريور ۱۳۹۰

احداث مخزن بتني 200 متر مكعبي و تجهيز و اجراي خط انتقال و توزيع آب شهرك صنعتي دودانگه
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت اول شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد احداث مخزن بتني 200 متر مكعبي و تجهيز و اجراي خط انتقال و توزيع آب شهرك صنعتي دودانگه را بر اساس فهرست بهاءابنيه و آب سال 1388،از محل اعتبارات...

نوشته شده در : ۳ شهريور ۱۳۹۰

اجراي شبكه هدايت سيلاب شهرك صنعتي كياسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي شبكه هدايت سيلاب شهرك صنعتي كياسر را بر اساس فهرست بهاء راه وباند1388،از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه راه و ترابري  از معاونت  برنامه ريزي و...

نوشته شده در : ۲۳ مرداد ۱۳۹۰

ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت ساخت وتجهيز تصفيه خانه فاضلاب شهركهاي صنعتي بشل سوادكوه و شهداء محمودآباد(تشبندان)
شركت شهركهاي صنعتي مازندران در نظر دارد عمليات ساخت و تجهيز تصفيه­خانه­هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي بشل سوادكوه و شهداء محمودآباد(تشبندان) رابا شرايط ذيل به مناقصه بگذارد.         1-   مشاور...

نوشته شده در : ۲۲ مرداد ۱۳۹۰

تكميل زيرسازي و آسفالت ضلع غربي شهرك صنعتي منصور كنده بابل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تكميل زيرسازي و آسفالت ضلع غربي  شهرك صنعتي منصور كنده بابل  را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه راه و ترابري  از معاونت  برنامه ريزي و نظارت...

نوشته شده در : ۲۲ مرداد ۱۳۹۰

بهينه سازي وارتقاء تصفيه خانه فاضلاب مركزي شامل ترميم وتعويض تجهيزات ( مرحله اول) مربوط به ناحيه صنعتي ميرود
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد بهينه سازي وارتقاء تصفيه خانه فاضلاب مركزي شامل ترميم وتعويض تجهيزات ( مرحله اول) مربوط به ناحيه صنعتي ميرود را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه بندي...

نوشته شده در : ۹ مرداد ۱۳۹۰

مناقصه عمومي يك مرحته اي تهيه و اجراي عمليات لوله گذاري خط انتقال آب از طرح شهرك صنعتي بابكان
متن فارسي شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد: تهيه و اجراي عمليات لوله گذاري خط انتقال آب از طرح شهرك صنعتي بابكان را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته آب از معاونت برنامه ريزي و نظارت...

نوشته شده در : ۱۵ تير ۱۳۹۰

تجديد مناقصه عمومي اجراي عمليات زيرسازي معابر داخلي شهرك صنعتي رامسر
متن فارسي شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات زيرسازي معابر داخلي شهرك صنعتي رامسر را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و باند از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و...

نوشته شده در : ۲۴ خرداد ۱۳۹۰

عمليات تكميل زيرسازي، آسفالت و هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي منصوركنده
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات تكميل زيرسازي، آسفالت و هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي منصوركنده را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه وترابري از معاونت برنامه ريزي و نظارت...

نوشته شده در : ۲۳ خرداد ۱۳۹۰

عمليات زيرسازي معابر داخلي شهرك صنعتي رامسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات زيرسازي معابر داخلي شهرك صنعتي رامسر را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و باند از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و سوابق...

نوشته شده در : ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰

اطلاعيه مربوط به نظارت كارگاهي پروژه هاي شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران
اطلاعيه مربوط به نظارت كارگاهي پروژه هاي شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران توجه:  اين اطلاعيه مربوط به شركتهاي مهندسي مشاوري مي باشد كه قبلا اسناد ارزيابي كيفي ارسال نموده اند. دانلود اطلاعيه و بخشنامه

نوشته شده در : ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰

عمليات ترميم و روكش آسفالت راه دسترسي شهرك صنعتي بشل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات ترميم و روكش آسفالت راه دسترسي شهرك صنعتي بشل را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه و ترابري از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و...

نوشته شده در : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰

اجراي شبكه 20 كيلو ولت ناحيه صنعتي لاله آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات اجراي شبكه 20 كيلو ولت ناحيه صنعتي لاله آباد را از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه بندي برق از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و سوابق اجرايي در...

نوشته شده در : ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۰

تجديد مناقصه عمومي تكميل زيرسازي، آسفالت و هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي منصوركنده
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات تكميل زيرسازي، آسفالت و هدايت آبهاي سطحي شهرك صنعتي منصوركنده را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه در رسته راه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي...

نوشته شده در : ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۰


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۸۷
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۴۰۵
نمايش هاي امروز : ۱۳۰۵
بازديد هاي امروز : ۸۴۴
افراد آنلاين : ۱۰۸


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768