خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , ۳ , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

ارزيابي زيست محيطي شهركهاي صنعتي بهشهر و گلوگاه (مجموعاً 1000 هكتار)
مناقصه استعلامي شركت هاي مشاور رهشهر، لار،  يكم، قدس نيرو، مشانير، ري آپ، مهاب قدس، پنگان آوران، پويندگان محيط زيست، فرنهاد و دانشگاه تهران (جناب آقاي دكتر اميري)   شركت شهركهاي صنعتي مازندران در نظر دارد پروژه...

نوشته شده در : ۱۳ تير ۱۳۹۶

تعميرات شيرهاي آتش¬نشاني شهركها و نواحي صنعتي استان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تعميرات شيرهاي آتش­نشاني شهركها و نواحي صنعتي استان را براساس فهرست بهاء آب روستايي و ابنيه 96 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 آب يا...

نوشته شده در : ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

اصلاحيه اجراي زيرسازي معابر در شهرك صنعتي لاريجان
آگهي اصلاحيه مناقصه  عمومي يك مرحله اي به اطلاع متقاضيان شركت در مناقصه عمومي اجراي زيرسازي معابر در  شهرك صنعتي لاريجان مي رساند با توجه به بروز برخي مشكلات در راستاي بارگزاري اسناد مناقصه مذكور در سامانه تداركات...

نوشته شده در : ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

مناقصه استعلامي اجراي شبكه روشنايي شهرك صنعتي مرزن آباد چالوس و بهينه سازي شبكه روشنايي شهركهاي صنعتي چمستان و سلمانشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي اجراي شبكه روشنايي شهرك صنعتي مرزن آباد چالوس و بهينه سازي شبكه روشنايي شهركهاي صنعتي چمستان و سلمانشهر  را براساس فهرست بهاء برق سال 1396 برگزار نمايد. مبلغ...

نوشته شده در : ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

مناقصه استعلامي اجراي شبكه روشنايي شهركهاي صنعتي بهشهر و كياسر و بهينه سازي شبكه روشنايي شهركهاي صنعتي شورمست و ساري 2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي اجراي شبكه روشنايي شهركهاي صنعتي بهشهر و كياسر و بهينه سازي شبكه روشنايي شهركهاي صنعتي شورمست و ساري 2  را براساس فهرست بهاء برق سال 1396 برگزار نمايد. مبلغ برآورد...

نوشته شده در : ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

اصلاحيه و تمديد زمان تحويل اسناد زيرسازي, آسفالت و روكش آسفالت راه دسترسي به شهرك صنعتي سلمانشهر
شركت هاي پيمانكاري دال گستر شمال, نپارسازان سارويه, طرح و ساخت خزر, هزار چم, امير راه شمال و ديبا راه سپهر با سلام با توجه به عدم ارائه فصل 15 (آسفالت) در برآورد موجود در اسناد مناقصه عمومي به شماره 1513-21 مورخ 19/2/96 با موضوع...

نوشته شده در : ۳ خرداد ۱۳۹۶

تجديد مناقصه عمومي اجراي زيرسازي معابر در شهرك صنعتي لاريجان
آگهي تجديد مناقصه  عمومي يك مرحله اي نوبت اول شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي معابر در  شهرك صنعتي لاريجان را براساس فهرست بهاء راه و باند 96 سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات عمراني 95...

نوشته شده در : ۱ خرداد ۱۳۹۶

زيرسازي, آسفالت و روكش آسفالت راه دسترسي به شهرك صنعتي سلمانشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه زيرسازي, آسفالت و روكش آسفالت راه دسترسي به شهرك صنعتي سلمانشهر را براساس فهرست بهاء راه و باند 96 سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات عمراني 96 به پيمانكاران ذيصلاح كه...

نوشته شده در : ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶

اطلاعيه مهم. الزام دريافت امضاي الكترونيكي توسط تامين كنندگان، مناقصه گران و مزايده گران
اطلاعيه مهم   به اطلاع كليه تامين كنندگان، مناقصه­ گران و مزايده­ گران محترم مي­رساند در راستاي اجراي مصوبه هيئت محترم دولت مبني بر الزام به انجام معاملات متوسط و بزرگ و همچنين مزايده­هاي كليه دستگاههاي...

نوشته شده در : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶

اجراي زيرسازي معابر در شهرك صنعتي لاريجان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي معابر در  شهرك صنعتي لاريجان را براساس فهرست بهاء راه و باند 96 سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات عمراني 95 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 راه و...

نوشته شده در : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶

شبكه روشنايي شهركهاي صنعتي بندپي, منصوركنده و جويبار
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه شبكه روشنايي شهركهاي صنعتي بندپي, منصوركنده و جويبار  را براساس فهرست بهاء برق 96 سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات ملي تبصره (36) قانون بودجه سال 1395 مبني بر استفاده از...

نوشته شده در : ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶

خريد و نصب مولد برق براي شهرك صنعتي بشل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه خريد و نصب مولد برق براي شهرك صنعتي بشل را براساس فهرست بهاء برق 96 سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات ملي تبصره (36) قانون بودجه سال 1395 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي...

نوشته شده در : ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶

تعويض بخشي از خط انتقال آب چاه شهرك صنعتي منصوركنده
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تعويض بخشي از خط انتقال آب چاه شهرك صنعتي منصوركنده را براساس فهرست بهاء آب روستايي 96 از محل اعتبارات عمراني 96 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 آب يا تاسيسات از...

نوشته شده در : ۲۴ فروردين ۱۳۹۶

بهره برداري و نگهداري شبكه و تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي چمستان
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي بهره برداري و نگهداري شبكه و تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي چمستان را برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 1.080.000.000ريال  (يك ميليارد و هشتاد ميليون...

نوشته شده در : ۱۶ فروردين ۱۳۹۶

شبكه 20 كيلو ولت داخلي ناحيه صنعتي لاله آباد خيابان ضلع شمالي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه شبكه 20 كيلو ولت داخلي ناحيه صنعتي لاله آباد خيابان ضلع شمالي را براساس فهرست بهاء برق 95 سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات عمراني 96 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

لكه گيري آسفالت راه دسترسي به شهرك صنعتي سلمانشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه لكه گيري آسفالت راه دسترسي به شهرك صنعتي سلمانشهر را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات داخلي 96 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5...

نوشته شده در : ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

ارسال اسناد (R.F.P) جهت تكميل و ارائه براي پروژه توسعه خوشه منسوجات سنتي چالوس
آقايان مصطفي حاجي آقائي كشتلي، مهرداد كاظمي درق و يوسف قلي پور كنعاني موضوع: ارسال اسناد (R.F.P) جهت تكميل و ارائه احتراماً حسب فراخوان عمومي به عمل آمده در خصوص انتخاب مشاور ذيصلاح جهت اجراي پروژه توسعه خوشه منسوجات سنتي...

نوشته شده در : ۷ بهمن ۱۳۹۵

خريد تجهيزات و اجرای عمليات بهينه سازي و نوسازي و بهره برداري 12 ماهه تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بهشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه خريد تجهيزات و اجرای عمليات بهينه سازي و نوسازي و بهره برداري 12 ماهه تصفيه خانه فاضلاب  شهرك صنعتي بهشهر را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۳ بهمن ۱۳۹۵

ترميم جداول و روكش آسفالت شهرك صنعتي بابلكنار
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه ترميم جداول و روكش آسفالت شهرك صنعتي بابلكنار را براساس فهرست بهاء راه و باند از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 راه از معاونت برنامه ريزي و...

نوشته شده در : ۴ دي ۱۳۹۵

اجراي زيرسازي شهرك صنعتي لاله آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي شهرك صنعتي لاله آباد را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 راه و باند از معاونت برنامه ريزي و نظارت...

نوشته شده در : ۴ دي ۱۳۹۵


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۱۸۷۱
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۰۹۴۵
نمايش هاي امروز : ۴۸۹
بازديد هاي امروز : ۳۸۴
افراد آنلاين : ۹۴


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768