خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , ۴ , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

اجراي زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي بابلسر را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 راه و باند از معاونت برنامه ريزي و...

نوشته شده در : ۴ دي ۱۳۹۵

اجراي ديوار حائل با مصالح بنايي شهرك صنعتي لاريجان
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي اجراي ديوار حائل با مصالح بنايي شهرك صنعتي لاريجان را براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1395 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 955.000.000 ريال  (نهصد و...

نوشته شده در : ۲۵ آذر ۱۳۹۵

ترميم جداول بتني و روكش معابر داخلي شهرك صنعتي مرزن¬آباد
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي ترميم جداول بتني و روكش معابر داخلي  شهرك صنعتي مرزن­آباد را براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1395 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 488.000.000...

نوشته شده در : ۲۵ آذر ۱۳۹۵

مزايده تعداد محدودي از زمين هاي صنعتي و خدماتي موجود در شهركها و نواحي صنعتي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تعداد محدودي از زمين هاي صنعتي و خدماتي موجود در شهركها و نواحي صنعتي زير را از طريق مزايده عمومي به صورت نقد و اقساط به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد. -    مبلغ تضمين به...

نوشته شده در : ۲۷ آبان ۱۳۹۵

اطلاعيه مهم. الزام دريافت امضاي الكترونيكي توسط تامين كنندگان، مناقصه گران و مزايده گران
اطلاعيه مهم به اطلاع كليه تامين كنندگان، مناقصه­ گران و مزايده­ گران محترم مي­رساند در راستاي اجراي مصوبه هيئت محترم دولت مبني بر الزام به انجام معاملات متوسط و بزرگ و همچنين مزايده­هاي كليه دستگاههاي اجرايي...

نوشته شده در : ۲۳ آبان ۱۳۹۵

انتخاب مشاور ذيصلاح جهت اجراي پروژه توسعه خوشه منسوجات سنتي چالوس
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظردارد به استناد بند (ه) ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، نسبت به انتخاب مشاور ذيصلاح جهت اجراي پروژه توسعه خوشه منسوجات سنتي چالوس اقدام نمايد. لذا از كليه مشاورين محترم حقيقي و حقوقي كه...

نوشته شده در : ۱۸ آبان ۱۳۹۵

اصلاحيه دعوت نامه مناقصه عمومي تكميل زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي بشل
شركت هاي محترم پيمانكاري شركت كننده در مناقصه عمومي تكميل زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي بشل با سلام و احترام در صفحه نخست دعوت نامه مناقصه فوق، به شماره 9370-21 مورخ 11/8/1395 در بند 4 حجم برآورد برابر با آگهي مندرج در...

نوشته شده در : ۱۵ آبان ۱۳۹۵

تكميل زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي بشل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تكميل زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي بشل را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه و باند از...

نوشته شده در : ۱۱ آبان ۱۳۹۵

اجراي خط انتقال آب ناحيه صنعتي ساري 3
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي خط انتقال آب ناحيه صنعتي ساري 3 را براساس فهرست بهاء آب و فاضلاب روستايي 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر آب از معاونت برنامه...

نوشته شده در : ۲۵ شهريور ۱۳۹۵

احداث ايستگاه تقليل فشار گاز ناحيه صنعتي كارديكلا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث ايستگاه تقليل فشار گاز ناحيه صنعتي كارديكلا را براساس فهرست بهاء ابنيه 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر ابنيه از معاونت برنامه...

نوشته شده در : ۲۱ شهريور ۱۳۹۵

اجراي آشيانه آتش نشاني شهرك صنعتي بابلكنار
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي آشيانه آتش نشاني شهرك صنعتي بابلكنار را براساس فهرست بهاء ابنيه و تأسيسات مكانيكي و برقي 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر ابنيه...

نوشته شده در : ۲۱ شهريور ۱۳۹۵

تكميل هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي سيد مصطفي خميني
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تكميل هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي سيد مصطفي خميني را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۲۱ شهريور ۱۳۹۵

اجراي آشيانه آتش نشاني شهرك صنعتي منصوركنده بابل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي آشيانه آتش نشاني شهرك صنعتي منصوركنده بابل را براساس فهرست بهاء ابنيه و تأسيسات برقي 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر ابنيه از...

نوشته شده در : ۱۶ شهريور ۱۳۹۵

زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي نكا فاز 2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي نكا فاز 2 را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه و باند از معاونت...

نوشته شده در : ۱۵ شهريور ۱۳۹۵

احداث ديوار بلوكي و انتقال آبهاي سطحي شهرك صنعتي بندپي شرقي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث ديوار بلوكي و انتقال آبهاي سطحي شهرك صنعتي بندپي شرقي را براساس فهرست بهاء ابنيه 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر ابنيه از...

نوشته شده در : ۱۵ شهريور ۱۳۹۵

تجهيز چاه شماره 3 و آبرساني به خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تجهيز چاه شماره 3 و آبرساني به خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده را براساس فهرست بهاء آب روستايي 95 و برق و ابنيه 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5...

نوشته شده در : ۱۱ شهريور ۱۳۹۵

ترميم مسير حفاري گاز شهرك صنعتي شورمست
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه ترميم مسير حفاري گاز شهرك صنعتي شورمست را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه و باند از معاونت برنامه...

نوشته شده در : ۱۱ شهريور ۱۳۹۵

اجراي لكه گيري بتني جاده دسترسي شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي لكه گيري بتني جاده دسترسي شهرك صنعتي بابلسر را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه و باند از...

نوشته شده در : ۱۱ شهريور ۱۳۹۵

اجراي آشيانه آتش نشاني شهرك صنعتي شهداي محمود آباد (تشبندان)
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي آشيانه آتش نشاني شهرك صنعتي شهداي محمود آباد (تشبندان) را براساس فهرست بهاء ابنيه و تأسيسات برقي 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5...

نوشته شده در : ۱۹ مرداد ۱۳۹۵

ارسال اسناد (R.F.P)انتخاب مشاور ذيصلاح جهت ارائه خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي بر پروژه هاي شهركهاي صنعتي استان
شركت هاي مهندسين مشاور نقش ترسيم ميلاد، طرح نوانديشان، جامع كار سپاهان، سپيتا طرح، پژوهش عمران راهوار، كيا طرح كاوش منطقه و گسترش راه و ابنيه شرق موضوع:ارسال اسناد (R.F.P) جهت تكميل و ارائه احتراماً حسب فراخوان عمومي به عمل...

نوشته شده در : ۱۱ مرداد ۱۳۹۵


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۹۲
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۴۰۹
نمايش هاي امروز : ۱۳۱۰
بازديد هاي امروز : ۸۴۸
افراد آنلاين : ۱۱۰


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768