خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , ۸ , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی بشل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی بشل را براساس فهرست بهاء سال 93 از محل اعتبارات داخلي به صورت متر مربع زيربنا به پيمانكاراني كه داراي حداقل رتبه 5 ابنیه از معاونت برنامه...

نوشته شده در : ۱۳ آذر ۱۳۹۳

تجديد مناقصه اجراي شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تجديد مناقصه اجراي شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي بابلسر را براساس فهرست بهاء گاز شهري93 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر تأسيسات و تجهيزات از...

نوشته شده در : ۱۰ آذر ۱۳۹۳

احداث مخزن هوایی 50 متر مکعبی شهرک صنعتی لاله آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث مخزن هوایی 50 متر مکعبی شهرک صنعتی    لاله­آباد را براساس فهرست بهاء ابنیه 93 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر ابنیه از...

نوشته شده در : ۲۹ آبان ۱۳۹۳

اجراي زيرسازي و آسفالت بخشي از معابر داخلي شهرك صنعتي دودانگه
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت بخشي از معابر داخلي شهرك صنعتي دودانگه  را براساس فهرست بهاء راه و باند 93 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه...

نوشته شده در : ۲۹ آبان ۱۳۹۳

تجديد مناقصه اجراي شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تجديد مناقصه اجراي شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي بابلسر را براساس فهرست بهاء گاز شهري93 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر تأسيسات و تجهيزات از...

نوشته شده در : ۲۸ مهر ۱۳۹۳

مزايده خودرو شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد يك دستگاه خودروي مازاد خود را از طريق مزايده عمومي بر اساس شرايط ذيل به فروش برساند.           -    مبلغ تضمين به حساب جاري 2175675002005 بانك ملي شعبه مركزي...

نوشته شده در : ۱۹ مهر ۱۳۹۳

تکميل شبكه فاضلاب شهرك صنعتي بهشهر فاز 2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تکميل شبكه فاضلاب شهرك صنعتي بهشهر فاز 2 را براساس فهرست بهاء شبكه فاضلاب 93 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر آب از معاونت برنامه ريزي و...

نوشته شده در : ۱۶ مهر ۱۳۹۳

پروژه طرح تكميل خريد و اجرا و بهره برداري از تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي جويبار به صورت ( P.C ) :
مناقصات و مزايدات - پروژه طرح تكميل خريد و اجرا و بهره برداري از تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي جويبار به صورت ( P.C ) :    پروژه طرح تكميل خريد و اجرا و بهره برداري از تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي جويبار به صورت ( P.C ) : شركت...

نوشته شده در : ۷ مهر ۱۳۹۳

زیرسازی راه دسترسی شهرک صنعتی چهل شهید آمل
متن فارسي شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه زیرسازی راه دسترسی شهرک صنعتی چهل شهید آمل را براساس فهرست بهاء راه و باند سال 93 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه از...

نوشته شده در : ۶ مهر ۱۳۹۳

اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی بهشهر فاز 2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی بهشهر فاز 2 را براساس فهرست بهاء راه و باند سال 93 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۳ مهر ۱۳۹۳

تکميل هدايت آب های سطحی و زيرسازی و آسفالت شهرک صنعتی جويبار
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تکميل هدايت آب­های سطحی و زيرسازی و آسفالت شهرک صنعتی جويبار را براساس فهرست بهاء راه و باند 93 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه...

نوشته شده در : ۲۷ شهريور ۱۳۹۳

اجراي شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي بابلسر را براساس فهرست بهاء گاز شهري92 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر تأسيسات و تجهيزات از معاونت...

نوشته شده در : ۱۱ شهريور ۱۳۹۳

خريد اجناس شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه خريد اجناس شبكه داخلي گاز شهرك صنعتي بابلسر را از محل اعتبارات عمراني به عاملين فروش داراي مجوز فروش معتبر از صنف مربوطه و يا پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر...

نوشته شده در : ۱۱ شهريور ۱۳۹۳

تعريض و زيرسازي راه دسترسي ناحيه صنعتي گهرباران
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تعريض و زيرسازي راه دسترسي  ناحيه صنعتي گهرباران را براساس فهرست بهاء راه و باند سال 93 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه از...

نوشته شده در : ۳۰ مرداد ۱۳۹۳

زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي رستم كلا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي رستم كلا را براساس فهرست بهاء راه و باند سال 93 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه از معاونت برنامه ريزي و...

نوشته شده در : ۲۷ مرداد ۱۳۹۳

احداث ساختمان اداري شهرك صنعتي شهداي محمودآباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث ساختمان اداري شهرك صنعتي شهداي محمودآباد  را براساس فهرست بهاء ابنيه و تأسيسات برقي و مكانيكي سال 93 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5...

نوشته شده در : ۲۱ مرداد ۱۳۹۳

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت ساخت ، تجهيز و نگهداري تصفيه خانه هاي فاضلاب
متن فارسي شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد يك دوره فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت ساخت ، تجهيز و نگهداري تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي سطح استان برگزار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط...

نوشته شده در : ۶ مرداد ۱۳۹۳

تجديد مناقصه واگذاري فعاليتهاي پـشتيباني و خـدماتي
متن فارسي شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه واگذاري فعاليتهاي پـشتيباني و خـدماتي  دفتر مركزي، شهركها و نواحي صنعتي سطح استان را براساس قانون كار سال  1393 از محل اعتبارات داخلي  به پيمانكاران داراي...

نوشته شده در : ۵ تير ۱۳۹۳

واگذاري فعاليتهاي پـشتيباني و خـدماتي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه واگذاري فعاليتهاي پـشتيباني و خـدماتي  دفتر مركزي، شهركها و نواحي صنعتي سطح استان را براساس قانون كار سال  1393 از محل اعتبارات داخلي  به پيمانكاران داراي تأييد...

نوشته شده در : ۱۸ خرداد ۱۳۹۳

زيرسازي وآسفالت شهرك صنعتي شهداي محمودآباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه زيرسازي وآسفالت شهرك صنعتي شهداي محمودآباد  را براساس فهرست بهاء راه و باند 92 از محل اعتبارات داخلي 93 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه از معاونت برنامه...

نوشته شده در : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۱۸۷۰
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۰۹۴۴
نمايش هاي امروز : ۴۸۸
بازديد هاي امروز : ۳۸۳
افراد آنلاين : ۹۳


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768