خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , ۱۰ , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

پروژه هدايت آبهاي سطحي ، زير سازي و آسفالت شهرك صنعتي شهدا، محمود آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه هدايت آبهاي سطحي ، زير سازي و آسفالت  شهرك صنعتي شهدا، محمود آباد را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال 91به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه...

نوشته شده در : ۳ مرداد ۱۳۹۱

روكش آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي نوشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه روكش آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي نوشهر را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال 88 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه و ترابري از...

نوشته شده در : ۱۰ تير ۱۳۹۱

پروژه تكميل و ترميم زيرسازي، آسفالت و هدايت آبهاي سطحي و ترميم آسفالت مسير حفاري گاز شهرك صنعتي بشل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه تكميل و ترميم زيرسازي، آسفالت و هدايت آبهاي سطحي و ترميم آسفالت مسير حفاري گاز شهرك صنعتي بشل را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال 91 به پيمانكاران...

نوشته شده در : ۸ تير ۱۳۹۱

احداث ديوار حائل شهرك صنعتي بشل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد عمليات  احداث ديوار حائل مربوط به شهرك صنعتي بشل را بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال 91 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه 5  ابنيه يا راه وترابري از...

نوشته شده در : ۲ خرداد ۱۳۹۱

ارزيابي كيفي عامل توسعه خوشه صنعتي گل و گياهان زينتي نوشهر-چالوس
 شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد به استناد بند((ه)) ماده 29 قانون برگزاري مناقصات از محل اعتبارات داخلي نسبت به انتخاب عامل توسعه خوشه صنعتيCluster Development Agent(CDA)‍‍‍‍‍‍‍ كه داراي گواهينامه معتبر دوره ي...

نوشته شده در : ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱

احداث ساختمان اداري شهرك صنعتي محمودآباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه احداث ساختمان اداري شهرك صنعتي محمودآباد را بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 88 از محل اعتبارات داخلي سال91 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر ابنيه از معاونت برنامه...

نوشته شده در : ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱

تكميل شبكه جمع آوري فاضلاب ناحيه صنعتي سنگتاب
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه تكميل شبكه جمع آوري فاضلاب ناحيه صنعتي سنگتاب را بر اساس فهرست بهاء فاضلاب سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال90به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر آب از معاونت ...

نوشته شده در : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱

مناقصه خريد سه دستگاه خودروي آتش نشاني
شركت شهرك هاي صنعتي استان مازندران در نظر دارد ماشين آتش نشاني مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين نمايد.بدينوسيله از شركت هايي كه سابقه و توانايي ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در اين مناقصه دعوت...

نوشته شده در : ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱

تجديدمناقصه احداث ايستگاه پمپاژ ولوله گذاري خطوط و شبكه توزيع آب شهرك صنعتي نكاء
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد احداث ايستگاه پمپاژ ولوله گذاري خطوط و شبكه توزيع آب شهرك صنعتي نكاء را بر اساس فهرست بهاء رشته انتقال وشبكه توزيع آب روستائي سال 88 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه...

نوشته شده در : ۵ ارديبهشت ۱۳۹۱

پروژه تكميل زيرسازي وآسفالت راه دسترسي به شهرك صنعتي نوشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه تكميل زيرسازي وآسفالت راه دسترسي به شهرك صنعتي نوشهر را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني سال 90 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه و...

نوشته شده در : ۲ ارديبهشت ۱۳۹۱

تكميل هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي،آسفالت و روكش آسفالت راه دسترسي فاز توسعه شهرك صنعتي ساري يك
آگهي مناقصه  عمومي يك مرحله اي نوبت اول شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد پروژه تكميل هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي  و آسفالت فاز توسعه شهرك صنعتي ساري يك و روكش آسفالت راه دسترسي را بر اساس فهرست بهاء راه و باند...

نوشته شده در : ۳۱ فروردين ۱۳۹۱

آگهي فراخوان ( دو مرحله اي) ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت ساخت و تجهيز تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي چمستان نور و ناحيه صنعتي نارنجداربن
شركت شهركهاي صنعتي مازندران در نظر دارد عمليات ساخت و  تجهيز تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي  چمستان نور و ناحيه صنعتي نارنج داربن تنكابن  (بصورت (E.P.C را با  شرايط ذيل به مناقصه گذارد. 1)      مشاور...

نوشته شده در : ۲۱ فروردين ۱۳۹۱

اجراي عمليات ديوار پيراموني شهرك صنعتي بابكان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران  درنظر دارد  اجراي عمليات ديوار پيراموني شهرك صنعتي بابكان را بر اساس فهرست بهاء ابنيه 1388،از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي رتبه معتبر 5 ابنيه از معاونت  برنامه...

نوشته شده در : ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

احداث ايستگاه پمپاژ ولوله گذاري خطوط و شبكه توزيع آب شهرك صنعتي نكاء
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد احداث ايستگاه پمپاژ ولوله گذاري خطوط و شبكه توزيع آب شهرك صنعتي نكاء را بر اساس فهرست بهاء رشته انتقال وشبكه توزيع آب روستائي سال 88 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه...

نوشته شده در : ۱۵ بهمن ۱۳۹۰

لوله گذاري خط انتقال آب ناحيه صنعتي لاله آباد
    شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد لوله گذاري خط انتقال آب ناحيه صنعتي لاله آباد را بر اساس فهرست بهاء رشته انتقال وشبكه توزيع آب روستائي سال 88 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۱۵ بهمن ۱۳۹۰

اجراي روكش آسفالت شهرك صنعتي بهشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات روكش آسفالت بلوار ورودي و ترميم آسفالت معابر شهرك صنعتي بهشهر (فاز1) را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۳ دي ۱۳۹۰

اجراي عمليات روكش آسفالت بلوار ورودي و ترميم آسفالت معابر شهرك صنعتي بهشهر (فاز1)
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات روكش آسفالت بلوار ورودي و ترميم آسفالت معابر شهرك صنعتي بهشهر (فاز1) را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۵ آذر ۱۳۹۰

آگهي فراخوان دو مرحله‌اي مربوط به ارزيابي كيفي تحليل استراتژيك زنجيره ارزش صنايع و صنوف توليدي منتخب استان مازندران (RFQ)
شركت شهرك‌هاي صنعتي مازندران در نظر دارد به استناد بند «هـ» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات از محل اعتبارات داخلي نسبت به انتخاب تحليلگر استراتژيك زنجيره ارزش صنايع و صنوف توليدي منتخب استان مازندران (RFQ) از ميان...

نوشته شده در : ۲۱ آبان ۱۳۹۰

اجراي عمليات روكش آسفالت بلوار ورودي و ترميم آسفالت معابر شهرك صنعتي بهشهر (فاز1)
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد اجراي عمليات روكش آسفالت بلوار ورودي و ترميم آسفالت معابر شهرك صنعتي بهشهر (فاز1) را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۱۴ آبان ۱۳۹۰

انتخاب عامل توسعه خوشه صنعتي جهت توسعه خوشه قزل آلاي آمل
شركت شهرك‌هاي صنعتي مازندران در نظر دارد به استناد بند «هـ» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات از محل اعتبارات داخلي نسبت به انتخاب عامل توسعه خوشه صنعتي [Cluster Development Agent (CDA)] كه داراي گواهينامه معتبر دوره‌ي CDA از مراكز...

نوشته شده در : ۱۲ آبان ۱۳۹۰


امروز :

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

الثلاثاء ۸ رمضان ۱۴۳۹

Tuesday 22 May 2018

روز بهره وري وبهينه سازي مصرف*روز معدن*روز بزرگداشت ملاصدرا*  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۵ : ۵۰
اذان صبح : ۳ : ۰۱ : ۲۳
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۴ : ۱۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۲ : ۳۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۹۷۲۶۸۹
كل بازديدكنندگان : ۲۵۵۱۴۰۶
نمايش هاي امروز : ۱۳۰۷
بازديد هاي امروز : ۸۴۵
افراد آنلاين : ۱۰۷


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768